به گزارش فارس، علي يعقوب فرزند شيخ محمد يعقوب يكي از همراهان امامموسي صدر در زمان ربوده شدن در ليبي گفت كه از طريق مذاكرات غيرمستقيم با رژيم سابق ليبي موضوع ربودهشدن ايشان را دنبال كرده و با مصطفي عبدالجليل رييس شوراي انتقالي ليبي هم سخن گفته.

يعقوب به تلاشهاي دولت و مجلس ايران و كابينه لبنان در اين زمينه اشاره كرده و در زمينه اطلاعات جديدي از وي گفته: ما ميتوانيم با تمام اطمينان بگوييم كه آنها هنوز زنده هستند، من از طريق ديدارهاي خود در تهران و ليبي ميگويم كه دو نفر از اين سه نفر زنده هستند و پدر من يكي از اين دو نفر است.