به گزارش العالم، به نقل از پایگاه اینترنتی "العوامیه"، نیروهای امنیتی سعودی یک جوان عربستانی را در یکی از خیابانهای قطیف هدف قرار دادند، که در نتیجه این جوان به شدت مجروح شد.

نیروهای امنیتی سعودی این جوان را که به دلیل شدت خون ریزی از حال رفته بود، با آمبولانس به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

در پی این تیراندازی، نیروهای امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض احتمالی ساکنان قطیف، ساختمان پلیس را احاطه کردند.

نیروهای سعودی همچنین در خیابان امام علی منطقه قطیف، اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

نیروهای سعودی در مناطق شیعه نشین همواره برای ایجاد رعب و وحشت، بسوی موتورسواران و رانندگان خودروها تیراندازی می کنند.