به گزارش تابناک، اولین سخنران این نشست به محض ورود به سالن از حال رفت و توسط تیم پزشکی به بیرون از سالن منتقل شد.

بنا براین گزارش قاضی حسین احمد یکی از رهبران شیعیان پاکستان به محض ورورد به محل نشست که در طبقه زیرین سالن همایشهای صدا و سیما واقع شده بود دچار سرگیجه شد و از حال رفت.

پس از این اتفاق به جای وی رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین به سخنرانی خواهد پرداخت.