به گزارش مهر به نقل از "تودی آنلاین"، پس از پایان نشست دیروز شورای حکام اعلام شد که ایران در نشستهای آتی که درباره مسائل هسته ای کشورهای مختلف خاورمیانه برگزار می شود شرکت نخواهد کرد.

" علی اصغر سلطانیه " نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز پس از پایان نشست دیروز این خبر را تایید کرد.

مذاکراتی که قرار است در روزهای آینده درباره کشورهای خاورمیانه برگزار شود با هدف نزدیک کردن دیدگاه کشورهای خاورمیانه درباره فعالیتهای هسته ای برگزار می شود.