سرویس بین الملل افکار نیوز - روزنامه صهيونيستي "معاريو" تاكيد كرد كه انفجارهاي خط انتقال گاز از كشورمصربه رژيم صهيونيستي زيانهاي مالي فراوني به اين رژيم و جامعه صهيونيستي وارد كرده است كه اين مبلغ سال آينده به ۵ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز، روزنامه معاریوبه نقل از مسولین شرکت تامین برق رژیم صهیونیستی گفته است که زیانهای رژیم صهیونیستی در صورت ادامه خرابکاری در خط انتقال گاز که گاز را از مصر به سرزمینهای اشغالی انتقال می دهد ادامه یابد، زیانهای مالی این رژیم در سال آینده به ۵میلیارد دلارخواهد رسید.

اين گزارش ميافزايد:قطع گاز كه سوخت اصلي تامين انرژي نيروگاه هاي توليد برق در سرزمينهاي اشغالي است مديران اين نيروگاهها رامجبوركرده است تا بدنبال سوخت جايگزين باشند.كه انجام اين امر موجب بالا رفتن هزينه ها وافزايش موج نارضايتي هاي فعلي در سرزمينهاي اشغالي ميشود.