به گزارش فارس، "دیوید کریگر" مدیر بنیاد صلح در عصر هستهای آمریکا"، در گزارشی به تشریح هزینههای سلاحهای اتمی آمریکا پرداخت. در این گزارش عنوان شده است هزینه سلاحهای هستهای آمریکا از سال ۱۹۴۰ تا کنون نزدیک به ۸ تریلیون دلار بوده است.

* هرینه‌های سلاح‌های هسته‌ای آمریکا

سلاح های هسته ای به دلایل بسیاری، پرهزینه اند. این سلاح ها رابطه ما با دیگر ملل، با کره زمین، با آینده و با خودمان را تغییر می دهند. در نیمه دهه ۱۹۹۰، گروهی از محققان موسسه " بروکلینگز "، مطالعه ای در زمینه مخارج سلاحهای هسته ای در آمریکا انجام دادند. آنها دریافتند که آمریکا بین سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۶ مبلغ ۵.۸ تریلیون دلار را(بر اساس دلارهای ثابت در ۱۹۹۶) صرف سلاحهای هسته ای کرده است. این مبلغ در سال ۲۰۰۵ به صورت غیررسمی ۷.۵ تریلیون دلار(براساس دلارهای ثابت سال ۲۰۰۵)، برای بین سالهای ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۵ اعلام شد. امروزه این رقم نزدیک به ۸ تریلیون دلار است و این رقم تنها مختص آمریکا است.

* هزینه سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، ۶۰ درصد از کل رقم سلاح‌های هسته‌ای کشورهای دنیا

در حال حاضر ۹ کشور با مجموع بیش از ۲۰ هزار سلاح هسته ای وجود دارند که سالانه ۱۰۵ میلیارد دلار روی تسلیحات هسته‌ای و نگهداری آنها صرف می‌کنند. این رقم در دهه بعدی به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید. رقمی که آمریکا برای این کار صرف می‌کند، معادل ۶۰ درصد از این رقم است.
بانک جهانی تخمین زده است که صرف سالانه ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵، می تواند برای دستیابی به ۸ هدف ذکر شده در " اهداف توسعه هزاره " سازمان ملل، برای ریشه کن کردن فقر کافی باشد.

* با کاهش هزینه‌های هسته‌ای دستیابی به چه اهدافی محقق می‌شود؟

دستیابی به این اهداف به معنای ریشه کن کردن فقر و گرسنگی، محقق شدن تحصیلات ابتدایی برای همه در سطح جهان، از بین بردن تفاوتهای جنسیتی، کاهش مرگ ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز و دیگر بیماریها، افزایش دوام محیط و توسعه همکاری برای پیشرفتهای بیشتر می باشد.

* هزینه سلاح‌های هسته‌ای آمریکا بیش از کشورهای دیگر

در حال حاضر آمریکا هر ساله بیش از ۶۰ میلیارد دلار صرف سلاح های هسته ای کرده و انتظار می رود این رقم تا دهه بعد به طور متوسط به ۷۰ میلیارد در سال برسد. آمریکا به تنهایی بیش از مجموع هزینه‌های ۸ کشور هسته‌ای دیگر روی سلاح‌های هسته‌ای خود هزینه می‌کند.

* آمریکا امروزه به دنبال تقویت زیرساخت‌های سلاح‌های هسته‌ای خود

آمریکا امروزه قصد دارد زیرساخت‌های سلاح‌های هسته‌ای خود و سیستم‌های تولید آنها را مدرنیزه کند. این امر بخشی از قرادادی بود که پرزیدنت اوباما برای تصویب کردن موافقت‌نامه START جدید(معاهده کاهش سلاح‌های راهبردی) با آن موافقت نمود و این کار می‌تواند توافقی نامناسب باشد.

* بودجه سازمان ملل کمتر از یک دهم هزینه سلاح‌های هسته‌ای

بودجه کمک‌های انسان‌دوستانه آمریکا در سال ۲۰۱۰ معادل ۳۰ میلیارد دلار بود و در همان سال، ۵۵ میلیارد دلار را صرف تولید سلاح های هسته ای کرد. اما کدام روش امنیت بیشتری را برای آمریکا به ارمغان می آورد؟
یک روش مفید دیگر برای مقایسه این است که رقم بودجه هسته‌ای آمریکا را با بودجه سالانه معمول سازمان ملل که ۲.۵ میلیارد دلار است و با بودجه سالانه حفظ صلح سازمان ملل که ۳/۷ میلیارد دلار است مقایسه کنیم. بودجه سازمان ملل و حافظان صلح جمعاً ۱۰ میلیارد دلار است، که کمتراز یک دهم مبلغی است که ۹ کشور دارای سلاح هسته ای صرف نگهداری ارتقاء زرادخانه های هسته ای خود می کنند.

* بودجه سلاح‌های هسته‌ای کشورها بیش از ۱۰ هزار برابر بودجه سازمان ملل

بودجه سالانه سازمان ملل برای بخش خلع سلاح آن(اداره امور خلع سلاح سازمان ملل) ۱۰ میلیارد دلار است. رقمی که کشورهای دارای سلاح هسته ای در هر ساعت روی سلاح‌های هسته‌ایشان صرف می‌کنند، بیشتر از این رقم است؛ به عبارت دیگر، ۹ کشور دارای سلاح هسته ای هر سال ۱۰ هزار برابر بیش از آنچه سازمان ملل صرف همه برنامه های خلع سلاح خود از جمله خلع سلاح هسته ای می کند را صرف سلاحهای هسته ای خویش می کنند.

* هزینه‌های خلع سلاح آمریکا، هر سال کمتر می‌شود

آمریکا در حال حاضر مخارج سلاح‌های هسته‌ای خود را دقیقا در همان حوزه‌ای کاهش می‌دهد که باید در آن حوزه بیشترین هزینه‌ها را صرف کند: یعنی در بخش خارج از رده کردن سلاح‌های هسته‌ای از کار افتاده خود؛ مبلغی که آمریکا صرف خارج کردن سلاح های هسته ای خود از رده کرده است، در دولت اوباما با کاهش محسوسی از ۱۸۶ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به ۹۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ و ۵۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده است. طی دهه ۱۹۹۰، آمریکا بیش از یک هزار سلاح هسته ای خود را در هر سال از رده خارج کرده است. آمریکا در سال ۲۰۰۸ این تعداد را به ۶۴۸ سلاح کاهش داد تا جایی که در سال ۲۰۱۰ فقط ۲۶۰ سلاح را از رده خارج کرد.

* بر اساس نرخ فعلی خلع سلاح آمریکا ۲۰ سال طول می‌کشد

آمریکا حدود ۵ هزار سلاح هسته ای دارد که در نوبت خارج شدن از رده هستند که با نرخ فعلی خنثی‌سازی، خارج شدن همه آنها از رده حدود ۲۰ سال طول می کشد. همچنین آمریکا پنج هزار سلاح هسته‌ای دارد که یا آماده بکار هستند و یا در انبار ذخیره شده‌اند.

* سلاح‌های هسته‌ای و احترام به قانون

سلاح های هستهای، به جز هزینه بالای تولید و ارتقاء، از طرق دیگری نیز بر سرنوشت و هزینه های انسانها موثرند. این سلاح ها، احترام آمریکاییها نسبت به قانون را تضعیف کردهاند. چگونه ممکن است کشوری احترامش به قانون را حفظ کند و در عین حال دائما دیگران را به قتل عام تهدید کند؟