مهر: یک نویسنده مصری در گزارشی فعالیت مجدد شخصیت های کهنه کار سیاسی و نظامی وابسته به مبارک در قالب های جدید تشکیلاتی را به آلرژی بزرگ سیاسی در جامعه مصر که روح و روان جوانان انقلابی را به شدت آزار می دهد توصیف کرد.

گزارش های رسیده از مصر حکایت از آن دارد که با رد ممنوعیت فعالیت حزب حاکم سابق مصر وبقایای رژیم حسنی مبارک توسط دادگاه عالی این کشور بحرانی بزرگ بر روابط حاکم بین جوانان انقلابی با شورای نظامی حاکم بر این کشور سایه افکنده است، بحرانی که حتی می تواند سرنوشت انتخابات را تحت الشعاع خود قرار دهد.

به نوشته مطبوعات مصر، هر نوع حضور و فعالیت سیاسی شخصیت های رژیم حسنی مبارک که همچنان از اتهامات زیادی در رابطه با فساد های دوره حضورشان در قدرت تبرئه نشده اند، واکنش بسیار گسترده ای را در جامعه این کشور به وجود می آورد.

گرچه تعدادی از کارشناسان مصری برگزاری انتخابات و نتایج آن را نقطه پایانی برای جاه طلبی بقایای رژیم مبارک می دانند، برخی دیگر نگران دست بردن و تغییر نتایج آن به نفع مسئولین سابق رژیم مبارک هستند.

به اعتقاد طرفداران نظریه دوم، قانون جدید انتخابات، اعمال نفوذ نظامیان و خرید وفروش رای می تواند تاثیر قابل توجهی بر نتایج انتخابات خواهد گذارد.

عماد جاد پژوهشگر مرکز پژوهش های سیاسی و استراتژیک اهرام در این رابطه می گوید: ابهام های موجود در رابطه با حضور بقایای رژیم حسنی مبارک در انتخابات وصحنه سیاسی باعثنگرانی تمامی احزاب وجریان های سیاسی شده است.

به اعتقاد این کارشناس پافشاری شورای نظامی بر قانون جنجالی انتخابات و بخصوص اصرار بر تلفیقی بودن این انتخابات بین انتخابات فردی ولیستی این مجال را به بقایای رژیم حاکم می دهد تا بتوانند با استتار در لیست های مختلف خود را به کرسی های پارلمان نزدیک کنند.

طارق الخولی سخنگوی رسانه ای جنبش جوانان ۶ آوریل نیز با تایید وجود چنین نگرانی تاکید کرد ما وتمامی احزاب وجریان های ائتلاف قیام شورای نظامی حاکم را مسئول تلاش ها برای بازگرداندن بقایای رژیم حاکم به پارلمانمی دانیم. وی از شورای نظامی ونهادهای مسئول برگزاری انتخابات خواست تا پیش ازآغاز انتخابات اقداماتی را برای جلوگیری حضورآنها در انتخابات ومجلس انجام دهند.

حسن نافعه استاد علوم سیاسی هم بر این باور است که احزاب ونیروهای خارج شده از میان ویرانه های حزب منحل شده ملی تمام تلاش خود را برای حضور مجدد در قدرت به کار بسته اند تا از وارد آمدن زیانهای بیشتر به منافعشان جلوگیری شود.

به گفته این کارشناس مصری کاهش نفوذ این افراد به معنای ضربه خوردن منافع گسترده آنها در مصر است منافعی که بعد از سقوط مبارک به شدت متزلزل شده اند.

وی هشدار داد در صورتی که وضعیت به همین شکل باقی بماند، وضعیت به شکل فاجعه آوری دستخوش چند دستگی خواهد شد. بخصوص با وجود وعده های شورای نظامی درفراهم کردن زمینه شکل گیری رژیمی منتخب شاهد سوق یافتن وضعیت به سوی بازگشت بقایای رژیم حاکم هستیم.

این مسئله نه تنها می تواند موجب فروپاشی کامل انتخابات شود، بلکه باعث خواهد شد شورای نظامی برای جلوگیری از خارج شدن اوضاع از کنترل حالت فوق العاده را به کشور بازگرداند، وضعیتی که خود یکی از مهمترین چالش های انتخابات می باشد و در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.