به گزارش العالم، این زن بحرینی عصر دیروز در جریان تظاهرات مردم منطقه "الدیه" از ناحیه سر به شدت مجروح شد.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، نیروهای آل خلیفه در جریان تظاهرات مسالمت آمیز مردم، بسوی معترضان ملیه های فلزی پرتاب می کردند.وضعیت این زن بسیار وخیم گزارش شده است.همچنین دیروز در جریان تظاهرات مردم بحرین، نیروهای آل خلیفه با خودروهای نظامی دو نوجوان را زیر گرفتند که در نتیجه آن یک نوجوان 16 ساله به نام علی الستراوی به شهادت رسید.