به گزارش سرویس بین الملل افکارنیوزبه نقل از منابع خبری،فوران قله آتشفشانی نيامولاگيرا، از روز ششم نوامبر آغاز شده است و ممکن است برای روزها و حتی ماه ها ادامه داشته باشد. مقام های پارک ويرونگا می گويند، مواد مذاب ناشی از فوران آتشفشان، به سمت قسمت هايی می رود که گوريل های کوهستانی زندگی می کنند، اما، خطری برای آن ها ايجاد نخواهد شد.

پارک ويرونگا محل زندگی ۲۰۰ گوريل از ۷۹۰ گوريل کوهستانی در جهان است که نسل آن ها در حال انقراض است. در اين پارک انواع ميمون، فيل ها و بافالو، زندگی می کنند.