سرویس بین الملل افکارنیوز - بزرگترین قرآن حال حاضر جهان در قازان پایتخت تارتارسان به نمایش عموم درآمد.

جلد بی نظیر این قرآن از نوعی سنگ مرر سبز وسنگ های نیمه قیمتی ساخته شده است.

این قرآن ۱۵۰۰ در۲۰۰۰ سانتی متری و دارای بیش از ۶۰۰۰ صفحه و وزنی به سنگینی ۸۰۰ کیلو گرم است.
مشاهده کنید