به گزارش افکار نیوز،ماهیگیران چینی به صورت غیر قانونی در آب های کره جنوبی ماهیگیری می کنند، این ماهیگیران برای جلوگیری ازدستگیری توسط کره ای ها قایق های خود را بهم بسته اند.