به گزارش العالم، "ابراهيم الدمستاني" گفت: بايسته است کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس اقدامات رژيم حاکم را در برخورد ددمنشانه با تظاهرات مسالمتآميز محکوم کنند.

الدمستانی تصریح کرد: رژیم بحرین با چنین رویکردی و اهانت به خون شهدا و نادیده گرفتن حرمت خون آنها سرکوبگری را به اوج رسانده است به طوری که هم اکنون همگان تاکید می‌کنند که رژیم در برخورد با خواسته‌های بجا و مسالمت‌آمیز مردم رفتار متمدنانه ندارد.

دبیر کانون پرستاران بحرین تاکید کرد: اکنون لازم است کشورهای عضو اتحادیه عرب وارد عمل شوند و از ریخته شدن خون مردم جلوگیری کنند؛ آنها باید موضع شرافتمندانه ای در این خصوص در پیش بگیرند و در جنایت های رژیم بحرین شریک نشوند.

الدمستانی افزود: رژیم اگر تصور می کند که با این رفتارها می تواند مانع از برآورده شدن خواسته های مردم شود در اشتباه است؛ زیرا مردم برای عزت و کرامت خود بها داده اند و در این راه ایستادگی خواهند کرد.

وی با تبریک شهادت علی الستراوی نوجوان ۱۶ ساله بحرینی به خانواده اش، که در تظاهرات دیروز(جمعه ۲۷) به شهادت رسید، گفت: ما به خانواده این شهید می گوییم که به علت این فداکاری ها در کنار آن برای پیروزی مردم خواهیم بود. برآیند شهادت آن عزیز برای مردم و خانواده آن نتایج مثبت خواهد داشت.

دبير کانون پرستاران بحرين گفت: بسياري از مجروحان نمي توانند به بيمارستان ها مراجعه کنند؛ زيرا نيروهاي رژيم در بيمارستان مستقر هستند، اما اين شيوه برخورد بهاي گراني براي آنها خواهد داشت