به گزارش العالم ،يسري حسين نويسنده و تحليلگر سياسي گفت: شوراي نظامي به ادامه حکومت بر مصر علاقه مند است و از زمان پيروزي انقلاب تاکنون در مسير عمل به تعهداتش مبني بر انتقال قدرت به غير نظاميان و نهادهاي مدني گام برنداشته است.

وی گفت: ادامه حکومت نظامیان با خواسته های دموکراتیک مردم مصر هیچ گونه تناسبی ندارد.

حسین افزود: نیروهای ملی با وجود برخی اختلافات در میان خودشان، اما درباره ضرورت پایان مرحله انتقالی و واگذاری قدرت به غیرنظامیان و مردود دانستن همه ترفندها برای دور زدن خواسته ها و دیدگاههای دموکراتیک مردم که با انقلاب ۲۵ ژانویه تقویت شده است، اجماع نظر دارند.

نویسنده و تحلیلگر سیاسی مصری تأکید کرد: میان نظامیان و احزاب مصر بی اعتمادی وجود دارد زیرا آن گونه که آشکار است شورای نظامی تصمیم به ادامه اداره امور کشور و ماندن در عرصه سیاسی را دارد. این در حالی است که اقدامات این شورا باید در راستای حفظ چارچوب کشور باشد.

حسین اظهار داشت: دولت در ابتدا ادعا کرد که نماینده انقلابیون است اما با گذشت زمان و در خلال ماههای گذشته از این موضع دست برداشت و با شورای نظامی هم رأی شد و به اجرای طرح های این شورا که در تناقض با خواسته های مردم بود پرداخت.

اين فعال مصري از عدم حضور احزاب چپ گرا و ليبرال عضو جمعيت ملي تغيير در تظاهرات ديروز (جمعه۲۷ آبان) ،که براي اعلام اعتراض به سند اصول قانون اساسي برگزار شد، انتقاد کرد و با متهم کردن نظاميان به ايجاد تفرقه در ميان ملت، از نيروهاي ملي خواست درباره موضوع خروج از بحران دو دستگي اجماع کنند.