اوباش حامي رژيم بحرين با حمله به مخالفاني که عليه رژيم آل خيلفه در ستره تظاهرات کرده بودند، چند تن را مجروح کردهاند.

به گزارش پرس تی‌وی، صدها عزادار روز شنبه(۲۸ آبان، ۱۹ نوامبر) در مراسم تشییع نوجوان معترض ۱۶ ساله‌ بحرینی شرکت کردند که در اعتراضات ضد دولتی در منطقه جفیر پس از آن که خودرو پلیس او را ‌زیر گرفت، جان باخت.

مخالفان رژیم بحرین از اواسط ماه فوریه همواره با برگزاری تظاهرات سراسری، پایان بیش از ۴۰ سال حاکمیت آل خلیفه را خواستار شده­اند.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ۱۴ مارس در پی درخواست رژیم آل خلیفه برای کمک به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی، نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کردند.

در سرکوب اعتراضات مسالمتآميز مردمي بحرين، شماري کشته و صدها نيز بازداشت شدهاند.