دنیای اقتصاد:محمد العلاقی، وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی گفت سیف الاسلام در نزدیکی شهر بیابانی اوباری در جنوب غرب لیبی دستگیر شد.به گزارش بیبیسی، جنگجویان زنتان که در شمال لیبی مستقر هستند، سیفالاسلام را دستگیر کردند و گزارشها حاکی از آن است که با هلی کوپتر او را به زنتان بردند و حالش خوب است. قرار است سیفالاسلام قذافی به پایتخت، ترابلس، منتقل شود.
چند تن از محافظان پسر معمر قذافی نیز همراه او دستگیر شده‌اند. آنها گفتند سیف الاسلام قذافی سعی کرده بود به کشور نیجر که یکی از برادرانش در آن پناهنده شده است، برود.
ماه گذشته نیز اعلام شد که خمیس قذافی، پسر دیگر معمر قذافی در اواخر اوت در جریان درگیری با نیروهای شورای ملی انتقالی در منطقه‌ای در جنوب شرق ترابلس کشته شد. سیف الاسلام قذافی آخرین عضو مهم خانواده سرهنگ معمر قذافی است که کشته یا دستگیر شده‌اند.
وی از ماه اوت که ترابلس سقوط کرد و شورای انتقالی لیبی قدرت را در این کشور به دست گرفت، متواری بود.
انتشار خبر دستگیری سیف الاسلام باعثجشن و شادمانی مردم در ترابلس شد. سیف‌الاسلام قذافی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت است.
سیف الاسلام ۳۹ سال دارد و انگلیسى را روان صحبت مىکند. او از مدرسه اقتصاد لندن، مدرک دکترا گرفته و عمدتا در جبهه افرادى تلقی میشد که خواهان آزادسازى اقتصاد لیبى هستند.او مسوول بنیاد خیریه بینالمللى قذافى و بنیاد توسعه بود که در آزاد کردن گروگانها از دست پیکارجویان اسلامگرا به خصوص در فیلیپین نقش داشته است. در سال ۲۰۰۶ او پس از انتقاد از حکومت پدرش، لیبى را ترک کرد اما دوباره به کشور بازگشت.سیفالاسلام قذافی در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که علاقهاى به به ارث بردن قدرت از پدرش ندارد.