روزنامه جمهوری اسلامی: برخي عناصر گروهك پژاك و پ. ك. ك كه دست شان به خون صدها انسان در كشورهاي تركيه، ايران، عراق و.. آغشته شده و حتي از جانب كشورهاي اروپايي نيز به عنوان گروههاي تروريست شناخته شده اند، مدتي است در شهر گنجه استقرار يافتهاند.

این گروهک اخیراً در شهر گنجه از سوی دولت باکو حمایت مالی و خط دهی کاری می‌شود و افرادی از آنها در محلات مشخصی از شهر گنجه اسکان داده شده‌اند.

سال گذشته هم مسئولان جمهوری آذربایجان در اقدامی مشابه با حمایت از گروهک منافقین در رسانه‌های خود تلاش کردند علیه جمهوری اسلامی ایران اتهام پراکنی کنند.

صاحبنظران معتقدند دولت آذربايجان به توصيه صهيونيستها و غربيها به دنبال اعمال فشار به جمهوري اسلامي ايران بوسيله ميزباني از اعضاي گروهك منافقين و پ. ك. ك ميباشد حتي برخي از رسانهها از سياست آمريكا و رژيم صهيونيستي براي اسكان منافقين در خاك جمهوري آذربايجان پرده برداشتند و اعلام كردند كه بدنبال اعمال فشار دولت عراق براي پاكسازي پادگان اشرف از وجود منافقين، غربيها بدنبال جايگزيني آذربايجان بجاي عراق ميباشند.