به گزارش فارس، معترضان انگلیسی امروز پس از گذشت ۳۶ روز از آغاز اعتراض های ضد سرمایه داری موسوم به "بازار بورس لندن را اشغال کنید" از سراسر انگلیس و ایرلند در لندن و در ساختمان تسخیر شده بانک UBS که به یکی از مراکز سه گانه معترضان لندی تبدیل شده است دور هم جمع میشوند.

گردهمایی معترضان انگلیسی در آستانه اعتصاب سراسری اتحادیه های ۱۰ روز دیگر در این کشور صورت می گیرد.

جنبش بازار بورس لندن را اشغال کنید از اتحادیه ها و اصناف انگلیسی خواسته اند تا به صورت گسترده در اعتصاب های سراسری روز ۹ آذر مشارکت کنند. این جنبش در بیانیه ای اعلام کرده است که در حال تدارک تظاهراتی بزرگ در روز ۹ آذر است و با پیوستن اتحادیه ها و اصناف به این اعتراض ها تظاهرات بسیار بزرگی در لندن برگزار خواهد شد.