به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد العلاقی وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی لیبی درباره آینده محاکمه سیف الاسلام در لیبی گفت: وی دیگران را به قتل (مردم لیبی) تحریک و از بودجه های دولتی سوء استفاده کرده است.
وی همچنین در استخدام و استفاده از مزدوران(برای سرکوب مردم لیبی) مشارکت داشته است. اینها تنها بخش اندکی از جنایاتی است که دادستان کل لیبی قرار است علیه سیف الاسلام مطرح کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از طرابلس، العلاقی در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا این اتهامات می تواند مجازات اعدام را برای سیف الاسلام در پی داشته باشد یا نه گفت: بله.
این آینده ای است که او برای خود رقم زد. دیوان کیفری بین الملل در لاهه پیشتر سیف الاسلام را به جنایت علیه بشریت و صدور دستور قتل تظاهرات کنندگان پس از قیام مردم این کشور در ماه فوریه متهم کرد.
این در حالی است که مردم لیبی خواستار محاکمه سیف الاسلام در این کشور بابت اتهاماتی هستند که وی طی چندین سال گذشته مرتکب شده است. وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی لیبی افزود: ما آماده ایم تا سیف الاسلام را مورد پیگرد قضایی قرار دهیم.
ما فرآیندهای قانونی و قضایی کافی را برای تضمین محاکمه عادلانه وی فراهم کرده ایم.