به گزارش ایرنا، ' برنار والرو ' روز یكشنبه با صدور بیانیه ای افزود: سیف الاسلام بایستی نسبت به اعمال و رفتار خود پاسخگو بوده و در دادگاه مورد محاكمه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: قرار است شبه نظامیانی که سیف الاسلام را دستگیر کرده اند وی را جهت دادگاهی شدن در اختیار شورای ملی انتقال قدرت در لیبی قراردهند.

والرو یاد آور شد: فرانسه یكبار دیگر حمایت خود را از شورای ملی انتقال قدرت در لیبی بویِژه در زمینه تحویل سیف الاسلام به دادگاه لاهه جهت برگزاری دادگاهی عادلانه، اعلام می كند.