عصرایران: سیف الاسلام قذافی - روزهایی که جیک جیک مستانش بود
سیف الاسلام قذافی - روزی که به دام افتاد
دیکتاتورها هرگز آدم های شجاعی نیستند، وحشت در چشمان آقازاده قذافی کاملاً‌مشهود است