به گزارش العالم، اين منبع تصريح کرد:يورش به ساختمان مجلس کويت و برگزاري تظاهرات مردمي در پايتخت درحالي که شعارهايي براي سرنگوني نخست وزير سر مي دادند ، بخشي از طرح سياسي خطرناکي است که جريان وهابي در کويت آنرا با دستور و سفارش عربستان اجرا مي کند.

منبع یاد شده افزود: تظاهرات روز چهارشنبه گذشته(۲۵آبان) علیه نخست وزیر کویت و اقدامات تحریک آمیز برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور و سردادن شعارهایی با مضمون سرنگونی نخست وزیر را نمی توان بخشی از " تحرکات مردمی " قلمداد کرد که در قالب آزادی هایی که مردم دارند و مشابه آن درهیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشاهده نمی شود، قلمداد کرد.

این منبع افزود: اطلاعات موجود نشان می دهد که نمایندگانی که مردم را علیه نخست وزیر تحریک می کنند، از افراد برجسته جریان وهابی سیاسی و درعین حال دینی هستند و روابط مستحکمی با مسوولان سعودی دارند.

وی تصریح کرد: از این رو، نقش عربستان در طرح سرنگونی ناصر المحمد الصباح نخست وزیر کویت، آشکار به نظر می رسد و عربستان با سرنگونی شیخ ناصر المحمد تلاش می کند که طرحی سیاسی را توسط نمایندگان وهابی افراطی به اجرا بگذارد.

این منبع در مجلس نمایندگان کویت، هدف از این طرح را مجبور کردن امیر کویت به انتخاب نخست وزیر از اکثریت پارلمانی دانست و این به معنای رسیدن نماینده ای وهابی به سمت نخست وزیری است زیرا جریان وهابی که اکثریت را در پارلمان تشکیل می دهد درمقابل نمایندگان شیعه و سنی از اخوان المسلمین و لیبرال ها(آزادی خواهان) قرار دارد.

اين درحالي است که کويت اتهامات برخي از نمايندگان مجلس اين کشور را مبني بر اينکه عربستان و برخي کشورهاي حوزه خليج فارس درپس يورش تظاهرکنندگان به ساختمان مجلس با خواسته برکناري نخست وزير کويت هستند ، رد کرد.