بنابر این گزارش نیروهای پلیس در برخورد با تظاهر کنندگان از گاز اشک آور و دیگر تجهیزات سرکوب استفاده کردند. تظاهر کنندگان با حمله به اداره امنیت شهر اسکندریه در صدد ورود به این ساختمان برآمدند.

در حوادثخونین روز گذشته در مصر یک تظاهر کننده معترض در قاهره و سه نفر از جمله بنیان گذار حزب " جریان مصر " در شهر اسکندریه شهید شدند.

این حوادثکه حدود ۷۰۰ مجروح برجای گذاشت با درگیری نیروهای پلیس ضد شورش با مردم معترض در میدان التحریر قاهره آغاز و سپس به شهرهای اسکندریه و سوئز کشیده شد.

وزارت کشور مصر امروز درحالی از بازگشت آرامش به شهرهای مصر خبر داد که درخواست ها برای برکناری دولت عصام شرف و سرنگونی شورای نظامی حاکم مصر در ساعات اخیر شدت یافته است. درگیری های خونینی نیز بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در شهر سوئز روی داده است.

در شهر اسکندریه نیز ده ها تن از نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان معترض به حوادثخونین میدان التحریر قاهره مجروح شدند.

گروهی از تحصن کنندگان مصری همه ورودی های میدان التحریر را بستند و برخی احزاب سیاسی اعلام کردند به تحصن در این میدان تا برکناری دولت عصام شرف ادامه می دهند.

در جریان تظاهرات روز گذشته، شعارهایی علیه شورای نظامی مصر و رییس این شورا "محمد حسین طنطاوی" سر داده شد.