به گزارش العالم، عبدالله صالح در جمع سربازان گارد رياست جمهوري در صنعاء گفت: "به عنوان رئيس جمهوري كشور آمادهام خود را براي وطن قرباني كنم ولي شماها باقي خواهيد ماند و شماها خواهيد ماند؛ حتي اگر ما از قدرت كنارهگيري كنيم. شما ضامن سالم ماندن انقلاب هستيد".

وی که طی بازدید از تیپ چهارم گارد ریاست جمهوری یمن سخن می‌گفت، افزود: " در همه مناطق کشور شما وجود دارید و در مقابل تبلیغات دروغین و دشمنانه گروهی مرتد که از شما جدا شده‌اند، مصون باقی خواهید ماند. اگر آنها برنامه‌ای برای تنظیم امور خود داشتند، به راهزنی روی نمی‌آوردند ".

دیکتاتور یمن تصریح کرد: " در همین جا اعلام می‌کنم که کسانی که در حادثه انفجار مسجد کاخ ریاست جمهوری شرکت داشتند، به دستگاه قضایی سپرده می‌شوند و آنها باید بدانند که به زودی تحویل دادستانی کل یمن خواهند شد. خون کشته‌ شده‌ها و مجروحان ما به هدر نخواهد رفت ".

وي با محكوم كردن نظاميان جدا شده از ارتش كه تحت فرماندهي "علي محسن الاحمر" فرمانده لشكر يكم زرهي قرار دارند، گفت: اين افراد در انفجار مسجد كاخ رياست جمهوري دست داشتند و بايد عواقب كار خود را قبول كنند و بهاي آن را بپردازند.