به گزارش قانون به نقل از شبکه تلویزیونی ترکیهای "تیآرت"، نیروهای پلیس، آریو را در بیمارستانی که بستری بوده است دستگیر کردهاند.

در باره اینکه آریوی ۶۴ ساله در بیمارستان مانده و یا به محلی دیگر انتقال داده خواهد شد، اطلاعاتی در دست نیست.

گلوریا آریو، اتهامات را رد کرده و میگوید این اتهامها ساختگی هستند.