به گزارش مهر، در این دادگاه که با حضور ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی برگزار شد، به اتهامات بوش و بلر در به راه انداختن جنگ بر علیه عراق بدون تحریم سازمان ملل و بدون دلیل قانع کننده و جنایت آنان بر علیه صلح رسیدگی خواهد شد.

دراین دادگاه که در محل بنیاد صلح جهانی پردانا برگزار می شود، اسناد معتبر بسیاری درباره جنایات جنگی آمریکا و انگلیس در جنگ با عراق منتشر شده و به آنها رسیدگی خواهد شد.

همزمان با آغاز این دادگاه موارد اتهامی متهمین در ۱۹ بند منتشر و به مدت چهار روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حمله نظامی آمریکا و انگلیس علیرغم صدور آخرین قطعنامه شورای امنیت مبنی براعطای فرصت به عراق و عدم به کارگیری قدرت نظامی، عدم اثبات ادعای آمریکا و انگلیس مبنی بر وجود تسلیحات کشتار جمعی و همکاری نکردن عراق با بازرسان بین المللی و اذعان دبیرکل وقت سازمان ملل مبنی بر غیرقانونی بودن جنگ بر علیه عراق از جمله موراد اتهامی بوش و بلر در این دادگاه است.

همزمان با برگزاری این دادگاه، نمایشگاهی با عنوان "جنگ جنایت است" اسناد و تصاویری درباره جنایات جنگی کشورهای غربی به ویژه آمریکا را در نقاط مختلف دنیا در معرض دید علاقمندان قرار داده است.