به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، وزیر امور خارجه سوریه از اتحادیه عرب خواسته بود ، تا طرح اخیر اتحادیه عرب درخصوص اوضاع سوریه را از لحاظ قانونی و ماموریت ناظران اعزامی این اتحادیه اصلاح کند.

دمشق دو شرط برای پذیرش این پروتکل درخواست کرده بود، ۱ - ملیت افراد ناظر، عربی و از کشورهای عربی باشد ۲ - ماموریت آنان سبب نقض حاکمیت کشور سوریه نشود.

اتحادیه عرب پیشتراز سوریه خواسته بود تا هیاتی متشکل از ۵۰۰ ناظر نظامی و غیرنظامی از سوی کشورهای عضو این اتحادیه به سوریه اعزام شوند تا از نزدیک شاهد حوادث این کشور باشند.