شورای ملی انتقالی لیبی روز یکشنبه از دستگیری عبدالله السنوسی رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور در دوران دیکتاتوری معمر قذافی خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه،این خبرگزاری به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.