به گزارش نسیم، روزنامه 'السیاسه' کویت به نقل از منابع آگاه در دولت سوریه نوشت: دستگاه اطلاعات نیروی هوایی سوریه روز جمعه موفق به کشف و خنثیسازی عملیات ترور بشار اسد شد.

بنا براین گزارش در این عملیات ۱۴ تن از اعضای برجسته ارتش سوریه به اتهام طرحریزی برای موشکباران کاخ ریاستجمهوری دستگیر شدند.