به گزارش مهر به نقل از روزنامه الشرق، "حاکم الزاملی" گفت: عراق قادر است که امنیت حریم هوایی خود را پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی تامین کند.

وی افزود: خطری از ناحیه عراق کشورهای همسایه را تهدید نخواهد کرد. هرچند که ما به طور صد در صد آماده نیستیم، اما با توجه به بضاعت خود(امکانات و نیروها) حریم هوایی خود را تامین می کنیم.

الزاملی گفت: تعدادی هواپیما از اوکراین خریداری شده است همچنین قراردادهای مربوط به رژیم سابق برای خرید سیستم های دفاع هوایی و هواپیما را که پول آنها پرداخت شده است، از طریق کمیته امنیت و دفاع در مجلس دنبال می کنیم.

شایان ذکر است که نظامیان آمریکایی قرار است در پایان سال جاری از عراق عقب نشینی کنند.