جام جم به نقل از خبرگزاری سوریه، ریاست این شورا به عهده " طالب قاضی امین" و شامل هشت عضو است.

تشکیل شورای ملی اطلاع رسانی در سوریه به دنبال تایید قانون جدید اطلاع رسانی در این کشور صورت می گیرد.

اسد ششم شهریور ماه قانون جدید اطلاع رسانی در سوریه را تایید کرد.

بر اساس اعلام تدوین کنندگان، قانون اطلاع رسانی جدید سوریه، اصلاحات مطلوب در عرصه اطلاع رسانی را تضمین خواهد کرد و مبتنی بر آزادی کار خبرنگاری است و فعالان این عرصه در پرداختن به همه مسایل و بیان آرای خود و مردم آزاد خواهند بود.

طالب قاضی پیش از این رییس کمیته تدوین قانون جدید اطلاع رسانی سوریه بود.

وی متولد ۱۹۵۹ میلادی است و پیشتر معاون وزیر اطلاع رسانی در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ بود.

رییس شورای ملی اطلاع سانی سوریه در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ میلادی نیز مدیر بخش اطلاع رسانی خارجی در وزارت اطلاع رسانی سوریه بود و در سال ۲۰۰۹ به عنوان مدیر مركز عربی آموزش رادیو تلویزیون سوریه منصوب شد.