به گزارش افکارنیوز،

 این درگیری ها پس از آن رخ دادند که عده ای از معترضان سیاه پوش به سوی پلیس ضد شورش آلمان بطری و اجسام سخت پرتاب کردند. 

پیشتر پلیس اعلام کرده بود انتظار دارد در این تظاهرات با جمعیتی بالغ بر حدود 100 هزار نفر، که از سراسر اروپا خود را به آلمان رسانده بودند، روبرو شود. 

پلیس تعدادی از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد. در درگیری های هامبورگ میان پلیس و تظاهرکنندگان 76 پلیس زخمی شدند.

به گفته معترضان، کشورهای موسوم به گروه 20 نتوانسته‌اند راه حلی برای مشکلات جهانی پیدا کنند و صلح در جهان را به خطر انداخته اند. 

شعار این تظاهرات «به جهنم خوش آمدید» است که از طرف گروه های مخالف عقیده سرمایه داری سازمان دهی شده است.