به گزارش افکارنیوز،

در ابتدای این جلسه اعضای خاندان آل سعود  انتخاب "محمد بن سلمان" را به عنوان ولیعهد جدید، معاون رئیس شورای وزیران با حفظ سمت وزیر دفاع تبریک گفتند.

چندی پیش سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی پادشاهی پسرش محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران با حفظ سمت وزیر دفاع انتخاب کرد.

این اولین بار از زمان مرگ ملک عبدالعزیز است که حکومت از پدر به پسر منتقل میشود، از زمان تأسیس پادشاهی آل سعود تخت و تاج از برادر به برادر منتقل می شود.