به گزارش افکارنیوز،

اداره اطلاعات نظامی عراق گفت گروهانی از این اداره، یک تروریست که مخفیانه در یکی از مشهورترین رستوران های بغداد کار می کرد، را بازداشت کرد.

 

رئیس این اداره در بیانیه ای که شفق نیوز آن را منتشر کرد، گفت : یکی از یگان های اداره اطلاعات نظامی مربوط به تیپ 44، لشکر11 با هماهنگی دستگاه امنیت ملی و امنیت اطلاعات بغداد، یک تروریست را که مخفیانه در یکی از رستوران های منطقه اعظمیه بغداد کار می کرد را بازداشت کرد.

 

اداره اطلاعات نظامی بغداد گفت: این زندانی بر اساس ماده 4 به خاطر انجام چندین اقدام مخل امنیت ملی، تحت تعقیب قضائی دادگاه تجدید نظر فدرال و دادگاه تحقیق و تفحص ابی صیدا استان دیالی است.