به گزارش افکارنیوز،
دامن‌های پر چین و پف دار از ویژگی های اصلی پوشش زنان در این دوره است و زنان برای پف بیشتر دامن خود تعداد بی‌شماری از زیر دامنی‌ها را می‌پوشیدند. به همین دلیل وزن لباس زنان  به ۸ یا ۹ کیلو می‌رسید. علاقه به دامن های بزرگ در این دوران به حدی بود که گاهی اوقات برای پف بیشتر دامن  اسکلتی بزرگ از استیل به نام  کرینولین در زیر آن پوشیده می شد که شخص خود به تنهایی نمی‌توانست آن را به تن کند.
 
 پوشش زنان در عصر ملکه ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
تصاویر: زنان در عصر ملکه ویکتوریا
 
 زنان در عصر ملکه ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا
 
زنان دوره ویکتوریا