به گزارش افکارنیوز،

  محمد علی الحوثی تاکید کرد در ماههای حرام جنگیدن حرام است مگر آنکه جنگ برای دفع تجاوز باشد.

وی از عربستان خواست به امضای آتش بسی تن دهد که در آن به پایان دادن محاصره یمن و همچنین مجوز حضور حجاج یمنی در سفر حج اشاره شده باشد. 

محمد علی الحوثی افزود، عربستان این جنگ را بر یمن تحمیل و  با تمسک به بهانه های واهی ، متوقف شدن این جنگ و التزام به آتش بس را رد کرده است.

وی مسئولیت ممنوعیت ورود حجاج یمنی به عربستان و مسئولیت محاصره  یمن و تبعات آن را متوجه عربستان دانست و از گرسنگی و انتشار برخی از بیماری های واگیردار به عنوان بخشی از تبعات محاصره یمن یاد کرد.