به گزارش افکارنیوز،

 آمریکا اخیرا اعلام کرد که حمایت از گروههای وابسته به ارتش آزاد سوریه را قطع کرده و این مسئله تأثیر بسیاری بر وضعیت این گروهکها گذاشته است.

برخی از منابع معارض اعلام کردند که واشنگتن از نیروهای معارض خواسته است که برای حمایت مجدد باید چند شرط را بپذیرند از جمله اینکه موشکهای خود در جنوب سوریه را به آمریکا تحویل دهند و با ادغام‌های جدید موافقت کنند.

«ألویة العمری» از گروههای تروریستی وابسته به ارتش آزاد اعلام کرد که گروههای معارض قصد دارند تشکیلات جدیدی ایجاد کنند و 40 گروه تروریستی رایزنیها را برای تشکیل «جبهه ملی آزادسازی سوریه» آغاز کرده اند.

«وائل معزر» رئیس دفتر سیاسی «ألویة العمری» میگوید که آمریکا از تروریستهای معارض جنوب سوریه خواسته است که با نیروهای سوری آتش‌بس کرده و با مبارزه با داعش و اعزام نیرو به رقه موافقت کنند.

روزنامه «الحیاة» عربستان با مقدمه فوق گزارش داد که گروه تروریستی «جبهة ثوار سوریة» اعلام کرده که اتاق عملیات «موک» حمایت نظامی از گروههای معارض حاضر در جنوب سوریه را قطع کرده است. اتاق عملیات موک شامل نمایندگانی از سرویسهای جاسوسی آمریکا، انگلیس و فرانسه است که مقر آن در اردن است.

برخی از منابع معارض اعلام کردند که تروریستهای «جبهه جنوب» قصد دارند برای تشکیل یک گروه جدید، خود را منحل کنند. «الجبهة‌ الجنوبیة» ائتلافی از تروریستهای ارتش آزاد است که متشکل از 50 گروه است و از سوی موک حمایت میشد.

«أبو الزین الخالدی» سرکرده اصلی گروه تروریستی  «ثوار سوریة» وابسته به ارتش آزاد اعلام کرد که آمریکا از 15 روز پیش به آنان اعلام کرد که قصد دارد حمایت خود را متوقف کند.

الخالدی گفت که آمریکا آنان را از ادغامهایی مطلع کرده و قرار است مأموریتهای جدیدی داشته باشند که پیرامون اره حل سیاسی بحران سوریه است. آمریکاییها به الخالدی گفته اند که پس از تشکیل ساختار مجدد گروههای معارض حمایت از آنان از سر گرفته خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: «اتاق عملیات در حال حاضر نیازمند فرماندهان نظامی برای بررسی مسائل مربوط به آتش بس است. مبارزه با نیروهای نظام (ارتش سوریه) دیگر مطرح نیست و به سمت داعش خواهیم رفت.اطلاعات درز کرده از تشکیل سیستم امنیت داخلی و حفاظت از مرزها خبر میدهد و در آینده در جنوب سوریه ارتش ملی به نمایندگی از معارضان تشیکل خواهد شد». 

جبهة ثوار سوریة پس از پذیرش فشارها، از نظر نظامی، اداری و تنظیماتی ادغام شد و «الفرقة الأولى مشاة» (لشکر یک پیاده نظام) را در جنوب سوریه تشکیل داد.