به گزارش افکارنیوز،

 ماجرای فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان سعودی و بکارگیری آن برای سرکوب غیرنظامیان؛ برای نخست وزیر کانادا مشکل ساز شد.

 

کانادا به عربستان سعودی خودروهای زره پوشی فروخته است و سعودی ها از این خودروها برای سرکوب غیرنظامیان شیعه استفاده کرده اند. مطابق قوانین کانادا، فروش تجهیزات نظامی که قرار است علیه غیر نظامیان به کار گرفته شود؛ ممنوع است.

 

افشای استفاده از تجهیزات کانادایی علیه شیعیان عربستانی برای دولت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دردسر ساز شده است. وی وعده داد ماجرا را در کانادا و عربستان سعودی پیگیری خواهد کرد.