به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز، بر اساس یک نظرسنجی که توسط "مرکز تحقیقاتی پیو" انجام شده است، میت رومنی، نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه آمریکا در بین نامزدهای معرفی شده از سوی این حزب، جدیترین رقیب اوباما محسوب میشود.

بنابراین گزارش، رومنی در بین تمام کاندیداهای جمهوری‌خواه آمریکایی از ۲۳ درصد حمایت رای‌دهندگان جمهوری‌خواه برخوردار است و " هرمان کین " با ۲۲ درصد در حال تعقیب اوست.

این گزارش همچنین حاکی‌ست که هر چند رومنی و کین در رقابتی سخت با یکدیگر به سر می‌برند اما حمایتی که رومنی می‌تواند در تقابل با باراک اوباما کسب کند بهتر از حمایتی است که کین می‌تواند به دست آورد. بنابرنظرسنجی‌ها، نسبت آرای رومنی به اوباما ۴۷ درصد به ۴۹ درصد است که همچنان به نفع اوباماست اما حاکی از رقابتی نزدیک است.

این در حالی است که میت رومنی از فرقه مذهبی " مورمون " محسوب می‌شود که از نظر بسیاری از جمهوری‌خواهان فرقه‌ای غیرمسیحی است اما با این حال به نظر می‌رسد که برای جمهوری‌خواهان رقابت با اوباما مهم‌تر از مذهب میت رومنی است.

مورمونها خود را مسیحی میدانند اما برخی عقاید آنها با مسیحیت متفاوت است. این فرقه تمامی ابناء بشر را فرزند معنوی خدواند برمیشمارد و معتقد است که پروردگار با تمام فرزندان خود سخن میگوید.