به گزارش ایرنا، 'باجی قائد السبسی' نخست وزیر موقت تونس استعفای دولت انتقالی این كشور را كه بعد از انقلاب مردم و سرنگونی رژیم دیكتاتوری 'زین العابدین بن علی' تشكیل شد را تقدیم 'فواد المبزع' رییس جمهوری موقت تونس كرد.

المبزع ضمن پذیرش استعفای دولت انتقالی، آن را مکلف کرد تا تشکیل دولت جدید برای پرهیز از هرگونه خلاء در انجام فعالیتهای دولتی، پیشبرد مأموریت های جاری را برعهده بگیرد.

انقلاب مردم تونس ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ - ۲۴ دی ۱۳۸۹ - با سرنگونی رژیم دیکتاتوری ' زین العابدین بن علی ' و فرار او به عربستان سعودی به پیروزی رسید.

المبزع در جلسه ای که در ' کارتاژ ' کاخ ریاست جمهوری تونس برگزار شد، از اعضای دولت انتقالی بویژه نخست وزیر برای تلاش هایی که در مرحله گذشته انجام دادند، قدردانی کرد.

نخست وزیر دولت انتقالی نیز گفت که ازجمله مأموریت های محوله به این دولت، سازماندهی برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بود که به گواهی همگان نخستین انتخابات آزاد، سالم و شفاف در تونس به شمار می رود.

انتخابات مجلس مؤسسان تونس که ۲۱۷ کرسی دارد ۲۳اکتبر ۲۰۱۱ – اول آبان ماه ۱۳۹۰ - برگزار شد و مردم این کشور با رأی قاطع، اسلامگراها را برگزیدند.

بعد از حزب اسلامگرای النهضه(۸۹ کرسی)، حزب کنگره برای جمهوری، جریان العریضه الشعبیه، حزب ائتلاف دموکراتیک برای کار و آزادی ها، حزب دموکراتیک پیشرو به ترتیب با ۲۹،۲۶، ۲۰ و ۱۶کرسی قرار دارند.

۳۷ کرسی دیگر را سایر احزاب، فهرست های مستقل و ائتلافی انتخاباتی بدست آورده اند.

مهمترین وظیفه مجلس مؤسسان تونس، تدوین قانون اساسی جدید ' جمهوری دوم ' در طول یکسال و ترسیم نقشه سیاسی آینده تونس است تا فرصت برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فراهم شود.

سه حزب اسلامگرای النهضه به ریاست ' راشد الغنوشی '، کنگره برای جمهوری به ریاست ' منصف المرزوقی ' و ائتلاف دموکراتیک برای کار و آزادی ها به ریاست ' مصطفی بن جعفر ' که با ۱۳۸ کرسی بیشترین کرسی ها را در مجلس موسسان در اختیار دارند با یکدیگر ائتلاف کرده اند تا دولت انتقالی جدید را تشکیل دهند.

براین اساس، رؤسای این سه حزب دوشنبه شب گذشته سندی را امضا کردند که بر اساس آن منصف المرزوقی به عنوان رییس جمهوری، ' حمادی الجبالی ' دبیرکل و نفر دوم حزب النهضه به عنوان نخست وزیر و مصطفی بن جعفر به عنوان رییس مجلس موسسان پیشنهاد شدند.

نشست افتتاحی مجلس مؤسسان روز سه شنبه گذشته تشکیل و مصطفی بن جعفر به عنوان رییس این مجلس برگزیده شد.

با تحقق نخستین پیشنهاد سه حزب بزرگ تونس، شرایط برای رفتن منصف المرزوقی به ' کارتاژ ' کاخ ریاست جمهوری فراهم شده است.

براساس توافق سه حزب النهضه، كنگره و ائتلاف دموكراتیك، المرزوقی نیز حمادی الجبالی را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی جدید معرفی و او را مأمور تشكیل دولت خواهد كرد.