"عبدالسلام المسماری" در گفت و گو با العالم، درباره توطئه قطر برای عادی سازی روابط لیبی و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: محال است که لیبی با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کند؛ زیرا ملت لیبی این رژیم را به رسمیت نمی شناسد .

وی افزود: ملت لیبی به اصولی پایبند است و هیچ دولتی در این کشور چه در مرحله انتقالی و چه در مراحل آینده به هیچ وجه نمی تواند این از اصول تخلف کند و یکی از مهم ترین اصل از این اصول مخالفت با موجودیت رژیم صهیونیستی است.

المسماری اظهار داشت: قطر تلاش دارد دولت هایی در کشورهای انقلابی عربی بر سر کار بیایند که اسراییل، از پیامدهای انقلاب های عربی در امان باشد.

المسماری همچنین نقش مشکوک قطر در لیبی و حمایت مالی و تسلیحاتی از یک گروه ضد بقیه گروه ها و همچنین دخالت در امور داخلی لیبی و آسیب زدن به حاکمیت ملی این کشور را محکوم کرد و نقش قطر در چندین کشور عربی را به نفع اسراییل ارزیابی کرد.

عبدالسلام المسماری با اشاره به دخالتهای قطر در امور داخلی لیبی، خاطرنشان کرد: ما کمک قطر به لیبی در ابتدای بحران را انکار نمی کنیم، اما لیبیایی ها از نقش فزاینده قطر در داخل لیبی نگران هستند؛ بویژه اینکه نقش این کشور از کمک رسانی فراتر رفته و به عبور از خطوط قرمز تبدیل شده، و حاکمیت ملی را مورد تعرض قرار داده است.

وی افزود: ما در ائتلاف انقلاب ۱۷ فوریه مدت ها پیش به این موضوع پی برده بودیم، زیرا قطر به جای کمک به وزارت دفاع یا ریاست ستاد نیروهای مسلح، به حمایت نظامی مستقیم از برخی گروه ها مبادرت می کرد. حال سئوال ما این است که آیا قطر جرات می کند که به تشکیلاتی با رویکرد اسلامی حتی یک گلوله کمک نظامی کند، بدون اینکه از غرب و آمریکا اجازه بگیرد؟

المسماری خاطر نشان کرد: رییس ستاد ارتش قطر در یکی از نشست های خود از امکان ایجاد پایگاه نظامی بیگانه در اراضی لیبی سخن به میان آورد، و لیبیایی ها این موضوع را زیر نظر دارند زیرا در قبال مساله حاکمیت ملی به شدت حساس هستند و قطر باید در محاسبات خود بازنگری کرده و پا را از گلیم خود فراتر نگذارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره کمک نظامی و مالی قطر از یک طرف لیبی ضد طرف های دیگر نیز گفت: این یک موضوع محرمانه نیست. قطر از برخی طرف های شناخته شده در لیبی به شدت حمایت و پشتیبانی می کند و در این مجال کافی است که بگوییم محموله های تسلیحاتی که از قطر به لیبی رسید در اختیار ارتش ملی، تشکیلات انقلابیون، ریاست ستاد نیروهای مسلح و وزارت دفاع قرار نگرفت و به این ترتیب مشخص است که قطر از تشکیلات انقلابیون پشتیبانی نمی کند، بلکه فقط به دنبال حمایت و پشتیبانی از گروهی خاص است.

هماهنگ کننده ائتلاف انقلابیون ۱۷ فوریه در ادامه افزود: قطر جرات نمی کند به یک تشکل یا گروه شبه نظامی حتی یک گلوله کمک نمی کند مگر آن که از سوی قدرت های بزرگ اجازه داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه قطر با هیات های قبایلی لیبی دیدار می کند، و مبالغ هنگفتی به آن ها می دهد و از سوی دیگر مبالغ زیادی به برخی از مسئولان که به قطر سفر کرده بودند اعطا کرد، و این مساله علنا اتفاق می افتد و مساله محرمانه ای نیست.

المسماری اظهار داشت: این مبالغ به مثابه رشوه هستند برخی از آقایان که این مبالغ را دریافت کردند آن ها را به شورای ملی انتقالی تحویل دادند اما برخی دیگر این مبالغ را نزد خود نگهداشتند.

هماهنگ کننده ائتلاف انقلابیون ۱۷ فوریه همچنین خاطر نشان کرد که قطر عامل فاش شدن مفاد اعلامیه قانون اساسی لیبی و مفاد ماده ۳۰ درباره نظام حاکمیت لیبی در مرحله انتقالی است.

وی افزود: عامل تدوین و تصویب این ماده و فاش شدن آن، جریان مورد حمایت قطر بود آن ها با فریبکاری، متن مورد نظر را به نام سازمان های مردم نهاد اعلام کردند، این در حالی است که سازمان های مردم نهاد سیاسی که چنین موضوعی به نام آن ها علنی شده بود، رویکردی دیگر دارند.

المسماری اظهار داشت: بر اساس این سند لیبیایی ها ناچار می شوند حکومت در سطح ریاست جمهوری و قوه قانونگذاری را پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی انتخاب کنند و این کار می تواند به درگیر شدن لیبی در جنگی مسلحانه و داخلی برای کسب قدرت بینجامد به نظر می رسد قطر خواهان ایجاد فضای درگیری در لیبی است که به درخواست دخالت بیگانگان در این کشور منجر شود به همین سبب ما از پیامدهای دخالت قطر در امور داخلی لیبی به شدت نگران و بیمناکیم.