هزاران نفر از مردم در منطقه موصل قدیم در شهر موصل زندگی می کنند و احساس امنیت می کنند زیرا نیروهای امنیتی چندی پیش این شهر تاریخی را از تصرف تروریست های داعشی آزاد کردند ولی درگیری های مسلحانه این شهر را به آوار و خرابه تبدیل کرده است .

کد خبر: 644838