به گزارش ۲۴، دانشمندان در مطالعات جدید خود به یافتههای جدیدی درباره وجود مرموزترین کوهستان کره زمین در منطقه نزدیک قطب جنوب دست یافته اند و اعتقاد دارند بخشی از کوهستان آلپ در اروپا زیر کوههای یخ قطب جنوب دفن شده است.


بسیاری از مردم فکر می‌کنند قطب جنوب و کوههای یخ اطراف آن دارای سطحی صاف است که هیچ نقطه غیر همواری به غیر از یخ در آن وجود ندارد ولی تحقیقات مستمر دانشمندان از دهه ۱۹۵۰ به این نتیجه رسیده است که میلیونها سال است که این منطقه روی کوهستانی ناهموار در طول میلیاردها سال ساخته شده است.

کوهستان گامبورشف بخشی از کوهستان آلپ شمالی است که در طول میلیاردها سال جدا شده و به قطب جنوب منتقل شده است. این کوهستان که به کوهستان ارواح در اروپا شهرت دارد که هم اکنون بخشی از آن در قطب جنوب قرار دارد.

در تحقیقات و نقشه‌های جدید مرکز مطالعات قطب جنوب انگلیس(BAS) به ریاست دکتر فاستو فراسیولی معلوم شده است که در زیر قطب جنوب کوهستانهای دیگری از بخش‌های دیگر اروپا وجود دارند.