به گزارش افکارنیوز،

 دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد: کسری بودجه فدرال در 10 ماه نخست امسال به بیش از 568 میلیارد دلار افزایش یافته است.

کسری بودجه آمریکا در ده ماه نخست امسال 56 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. میزان درآمدها و هزینه های دولت آمریکا در ده ماه نخست امسال با افزایش روبرو شده ولی رشد هزینه ها در این مدت بسیار بیشتر از هزینه ها بوده است.

این گزارش افزود: میزان درآمدهای دولت آمریکا در 10 ماه نخست امسال با 60 میلیارد دلار افزایش به بیش از 2.738 میلیارد دلار رسیده و میزان هزینه های فدرال نیز با 116 میلیارد دلار افزایش به 3.307 میلیارد دلار رسیده است.