مراد بایار مستشار صنایع دفاعی ترکیه گفت این کشور در بیست سال آینده هواپیماهای جنگی تولید خواهد کرد.

به گزارش ایربا وی افزود، صنایع دفاعی ترکیه از بخشهای صنعتی مختلف برای تولید صنایع و تجهیزات نظامی بهره برداری می کند. چنانکه با استفاده از صنایع اتومبیل، خودروهای جنگی و زرهی تولید می کند. صنایع کشتی سازی ترکیه نیز در تولید کشتیهای جنگی و شناورهای نظامی مورد بهره برداری قرا می گیرد. صنایع دفاعی ترکیه درحال حاضر ۲۵۰ طرح تولید ادوات نظامی و تجهزات جنگی و دفاعی را تدوین کرده است. حجم سرمایه گذاری طرهای تولید صنایع دفاعی ترکیه ۲۴ میلیارد دلار می باشد.

ترکیه در حال حاضر کشتی جنگی میلگرم Milgem، هلی کوپتر آتاک Atak، هواپیمای شناسائی اطلاعاتی آنکا Anka، و تفنگ های مورد استفاده پیاده نظام را برای ساخت داخل طراحی کرده است.

صنایع دفاعی ترکیه بیشترین رقم مهندسین و کارشناسان را استخدام کرده و بیش از سایر صنایع موجود در ترکیه بودجه تحقیقاتی و تولید دراختیار دارد.

ترکیه ضدمین زرهی جوجه تیغی Kirpi ساخت داخل را تولید و در مناطق جنوب شرقی ترکیه به کار گرفته است.

هواپیمای آنکا در پایگاه هوائی سیوری حصار Sivrihisar به صورت آزمایشی و به صورت اتوماتیک به پرواز درآمده و فرود می آید.

هواپیمای آنکا از سال ۲۰۱۲ به نیروهای مسلح ترک برای اجراء عملیات تحویل داده خواهد شد. همه محصولات صنعتی ترکیه دارای مارک اصلی ترک نبوده بلکه تحت لیسانس شرکتهای صنعتی خارجی تولید و عرضه شده است. صنایع دفاعی ترکیه طرح تولید هواپیمای جت آموزشی و هواپیمای جنگی را در دست دارد. طرح تولید ماهواره نیز آماده شده است. ترکیه نیازی به ناو هواپیما بر ندارد ولی طرح تولید ناو هواپیما بر و ناو هلی کوپتر را نیز طراحی و در دستور کار تولید صنایع دفاعی قرار داده است.

مستشار صنایع دفاعی ترکیه در پاسخ به این سوال که "آیا ترکیه طرح تولید کلاهکهای اتمی را نیز تهیه کرده است " ،اظهار داشت ، ترکیه در حال حاضر طرحی برای تولید سلاحهای اتمی ندارد. ما به عنوان عضو ناتو، تحت چتر اتمی ناتو قرار داریم .استراتژی دفاعی و نظامی ترکیه متکی بر سلاحهای متعارف است. تولید سلاح اتمی نوعی سیاست ترجیحی است . ترکیه اگر بخواهد می تواند سلاح اتمی را تولید کند ولی چنین برنامه ای ندارد.