سرویس بین الملل افکار نیوز - روز پنج شنبه در سه انفجار پیاپی در بصره، دست کم ۹ تن کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند. مقامهای محلی میگویند بسیاری از کشته و زخمی شدگان انفجارها، ماموران پلیس و سربازان بودند. به گفته یکی از مقامهای وزارت کشور عراق، دو انفجار اول تقریباً همزمان رخ داد و بمب سوم هنگامی منفجر شد که مردم برای کمک به مجروحان در محل گرد آمده بودند.

خشونت ها در عراق از چهارسال پیش که اوج حملات در عراق محسوب می شود، کاهش یافته اما بمب گذاریها همچنان در گوشه و کنار این کشور ادامه دارد و جان صدها نفر را میگیرد.