به گزارش حوزه نیوز ، شیخ الازهر از فرماندهان پلیس مصر خواست که دستور توقف فوری اسلحه کشی به سمت سینه های مردم مصر را صادر کنند و در همین حال از نیروهای مسلح خواست که برای توقف درگیری میان جوانان مصری و نیروهای امنیتی وساطت نمایند.

شیخ الطیب از اتفاقات و درگیری های مداوم اخیر میان تظاهرات کنندگان و نیروهای پلیس اظهار ناراحتی کرده و پیامی نیز به جوانان مصری متحصن در میدان التحریر داد که مسالمت آمیز بودن انقلاب را حفظ کنند و مراقب اموال عمومی و خصوصی باشند.

شیخ الازهر در پایان گفت: گفتگوی آمیخته با خون گفتگویی نامطلوب است و تاکید کرد که الازهر شریف دست تمام فرزندان خود را در تمام استان ها و روستاهای مصر میفشارد، کسانی که تمام تلاش خود را برای خاتمه دادن به این درگیری میان فرزندان یک ملت به کار میگیرند.