به گزارش مهر به نقل از رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" همزمان با بررسی طرح برگزاری تجمع های مسالمت آمیز در مجلس مالزی، خبر اصلاح قوانین دانشگاهها را اعلام کرد.

وی اصلاح قوانین مربوط به برگزاری تجمع های مسالمت آمیز در مالزی را انقلابی توصیف کرد و گفت: این اقدام دولت قدم بزرگی در راه دستیابی به آزادی های فردی در مالزی است.

اعلام اصلاحات در قوانین در حالی از سوی نخست وزیر مالزی اعلام می شود که مخالفان دولت این اقدامات دولت مالزی را غیرواقعی دانسته و هدف این اصلاحات را پیروزی در انتخابات سراسری آینده دانسته اند.

مخالفان دولت مالزی جزییات طرح برگزاری تجمع های مسالمت آمیز بدون مجوز پلیس را مردود اعلام کرده و آن را در جهت تامین منافع معترضین ارزیابی نکرده اند.

" انور ابراهیم " رهبر مخالفان دولت اعلام کرده است که قانون جدید قدرت کامل را بر خلاف ظاهر جدید آن به پلیس می دهد و روند آن دموکراتیک نیست.

براساس این گزارش، درقانون جدید گرچه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بدون مجوز پلیس مجاز اعلام شده است اما برگزاری این تجمع ها در محدوده ۵۰ متری مناطق ممنوع مانند مدارس، بیمارستانها و مکان های عبادت مجاز نیست.