به گزارش واحد مرکزی خبر ، روزنامه نیزاویسمایا گازتا چاپ مسکو به نقل از مقامات مسئول و نظامی روسیه نوشت، در صورتیکه کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان به بهرهبرداری از ذخایر هیدروکربور این دریا در محدودههایی که خودسرانه تعیین کردهاند، ادامه دهند، روسیه ممکن است برای حراست از منافع ژئوپولیتیکی خود در منطقه، جدا از روشهای دیپلماتیک رو به حربه نظامی بیاورد.

در گزارش این روزنامه آمده است، مسکو ممکن است مانند واشنگتن و ناتو که در راستای منافع خود در عراق، افغانستان و لیبی دخالت نظامی کرده‌اند، برای حفظ منافع خود دست به اقدام نظامی بزند.

از سوی دیگر، آراز عظیم‌اف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اظهار داشت، مسکو به دلیل هزینه‌هایی که قرار است در طول سال ۲۰۱۲ برای مدرن سازی وسائل و تجهیزات فنی خود در پایگاه قبله واقع در شمال غرب آذربایجان انجام دهد، بشدت ناراضی به نظر می‌رسد.

وی همچنین یکی دیگر از دلایل نارضایتی مسکو را پیشنهاد باکو مبنی بر افزایش اجاره بهای این پایگاه از سالانه ۷ میلیون دلار به ۱۵ میلیون دلار برای سال‌های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ دانست.

با وجود این یک روزنامه روسی موسوم به به کامرسانت نوشت، مسکو با اجاره بهای پیشنهادی از سوی جمهوری آذربایجان موافقت کرده است.