محمد نبی حبیبی در گفتگو با مهر، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس در مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم انگلیس دشمن تاریخی ملت ایران است و معتقدم آسیب هایی که ملت ما از این کشور در طول قرن های گذشته و بعد از انقلاب دیده اند کینه توزانه بوده است.
وی با بیان اینکه منافع ملت ایران و دولت انگلیس در دو جهت مخالف یکدیگر قرار دارد، گفت: ایران به هیچ وجه نیازی به ارتباط با انگلیس ندارد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اقدام اخیر دولت انگلس در تحریم بانک مرکزی گفت: این اقدام نشانگر کینه توزی تاریخی انگلیس دارد و من معتقدم مجلس با تصویب فوریت کاهش رابطه با انگلیس کاری مطابق میل ملت ایران انجام داد.

وی با بیان اینکه دشمنی انگلیس با ملت ایران نمادی از دشمنی کل غرب با انقلاب اسلامی است، گفت: آنها از مدتی پیش به عنوان تهدید بحثحمله نظامی به ایران را مطرح کردند اما خود آنها هم می دانند که این اقدام تنها می تواند با حماقت کشورهای غربی شروع شود اما این شروعی نیست که خاتمه آن دست غربی ها باشد.

حبیبی با تاکید بر اینکه درصورت تجاور به جمهوری اسلامی ایران جغرافیای محدودوی را برای مقابله با غرب انتخاب نخواهد کرد گفت: در صورت تجاوز نظامی هرجا که منافع غرب وجود داشته باشد مورد تعرض ما هم خواهد بود.

دبیر کل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: دشمنان به دلیل این که می دانند حمله نظامی برایشان مقدور نیست به فشارهای اقتصادی و تحریم ها روی آورده اند و برای رسیدن به اهداف خود از اعمال هر نوع دشمنی کوتاهی نمی کنند.