مردم شهر الجلیل در شمال فلسطین اشغالی با دیدن بادكنك هایی كه حامل پرچم لبنان بودند و بر روی آنها شعارهایی به زبان انگلیسی نوشته شده بود، شگفت زده شدند.

به گزارش ایرنا از بیروت، روزنامه صهیونیستی ' یدیعوت احرونوت ' امروز پنج شنبه نوشت: تعدادی از ساکنان ' کیبوتس لیفی ' در نزدیکی شهر ' الجلیل ' در اسرائیل دیروز با مشاهده تعداد زیادی بادکنک که حامل پرچم لبنان بودند، شگفت زده شدند.

این بادکنک ها و پرچم ها که بر روی آن ها شعارهایی به زبان انگلیسی نوشته شده، از سوی دانش آموزان دبیرستان امام جواد(ع) در لبنان به هوا فرستاده شده بود و به نظر می رسد پیام خاصی را با خود همراه داشت.

تعداد این بادکنک ها به ۵۰ عدد می رسید و بر روی آن ها شعارهایی از قبیل ' ما لبنانی مستقل و با ثبات را آرزومندیم و می خواهیم که لبنان مکانی خوب برای زندگی باشد ' نوشته شده بود.

' درخت ارز(سرو لبنانی) نماد لبنان است و به ما شجاعت و قدرت می بخشد ' از دیگر شعارهای نوشته شده روی این بادکنک ها بود.

همچنین بر روی آنها امضای دانش آموزان به چشم می خورد.